Workshop 25. april 2018 i København

Få øje på det vigtige …..

Invitation til workshop om at skabe overblik i den del af scenekunstarbejdet, der ikke er den direkte kunstneriske produktion.

  • Tidspunkt: Onsdag d. 25.april kl. 16:00-17:30.
  • Sted: Udviklingsplatformen for Scenekunst, Otto Bussesvej 5A, bygn, 048, 2450 København SV
  • Målgruppe: Jer der arbejder med scenekunst på forskellig vis. Du kan komme som enkeltperson – måske fordi du kun er dig eller ganske få i din organisation – eller I kan komme nogle stykker fra den samme scenekunstgruppe eller samme organisation.
  • Pris: Gratis!
  • Tilmelding: Tilmelding sker via linket her https://goo.gl/forms/xjAiXOcuIQQl01Zx1 eller mød op på dagen kl. 16 i Udviklingsplatformens lounge. Der serveres lidt kaffe, kolde drikke og snacks.

Hvordan kan man styre og holde fokus i samtaler og dialoger om ”retningen” i det organisatoriske arbejde som scenekunstner, der arbejder i mindre sammenhænge?

Hvordan kan man tydeliggøre det, der nogen gange ikke rigtigt bliver italesat i de relationer, man nu arbejder i – det kunne være synet på styrker og muligheder, samarbejdet, de forskellige perspektiver, de fælles værdier, den fælles retning, de vigtige spørgsmål?

Er der særlige vilkår – sværere eller lettere – for sådanne samtaler og den vigtige fordybelse i små organisationer og fællesskaber på måske kun én eller to personer?

På denne workshop med mig vil vi undersøge ovenstående, og du/I kan møde og afprøve nogle meget lettilgængelige og enkle måder og tilgange til rammesætning af den gode og vigtige dialog, refleksion og fordybelse i små (scenekunst)organisationer, noget som i sidste ende kan styrke potentialet for udvikling og læring.

Efter workshoppen har du kendskab til mindst to modeller, der kan skabe ramme og fokus for gode dialoger. Du er forhåbentlig også blevet positivt forstyrret i din måde at tænke om de relationer, du arbejder i. Og endelig er du måske blevet nysgerrig på at vide mere.

Se hvad Anne Gry Henningsen, kunstnerisk leder af MÆRKVÆRK – teater til teenagere siger om en afklaringssamtale, hvor de enkle tilgange var i spil – her.

Som konsulent og facilitator er jeg optaget af det, der ligger ”rundt om” og skaber en ramme for den egentlige kunstneriske produktion i scenekunstorganisationer; jeg rammesætter processer med fordybelse, dialog og refleksion over den retning, I arbejder for eller arbejder sammen om som scenekunstaktører på forskellig vis. En af de underlæggende præmisser for mig er: ”Et klarere billede er lettere at handle på…”

Se mere om min baggrund her.

I mit arbejde lægger jeg vægt på involvering, dialog og de mangfoldige perspektiver. Jeg tilrettelægger altid mine forløb i tæt samarbejde med mine kunder. Se mere om min baggrund samt om mit arbejde med Teatret Riddersalen på Frederiksberg og med Bornholms Teater her.

Der er selvfølgelig som altid på Scenekunstplatformen også i forbindelse med denne workshop mulighed for uformel networking!

Jeg glæder mig til at se jer 25. april – Rikke.