Udvikling og undersøgelse af organisationskultur

Jeg tilrettelægger forløb, processer og workshops for virksomheder, organisationer eller foreninger, både de små og de større. Jeg faciliterer og styrer øvelser og dialoger, der kan gøre medlemmer og medarbejdere klogere på deres samarbejde med de forskellige styrker og udfordringer, forskellige forventninger og holdninger, der gør sig gældende. På den måde undersøger den aktuelle gruppe af mennesker det ”vi”, som eksisterer.

Vil du starte med en afklaringssamtale for dig selv eller jeres gruppe, så læs her.

Samtidig skaber og tydeliggør mine processer viden og indsigt, som kan være med til at svare på organisatoriske spørgsmål som:

  • Hvordan arbejder vi meningsfuldt med fælles værdier og visioner?
  • Hvornår har vi behov for at være enige? Hvordan håndterer vi en givtig balance mellem at arbejde med konsensus og med mangfoldighed?
  • Hvordan kan vi understøtte mere kvalitet i vores møder?
  • Hvordan skaber vi mulighed for større engagement for flere parter (medarbejdere, ledere, teams) i evalueringsprocesser?
  • Hvordan bliver vi som medarbejdere, medlemmer, bestyrelse eller ledelse tydeligt involveret i både drifts- og udviklingsarbejde?
  • Hvordan gør vi bedre brug af ressourcerne og forskellige fagligheder i forskellige situationer i virksomheden eller organisationen?
  • Hvornår og hvordan giver det individuelle og det kollektive arbejde mening  i den sammenhæng, vi indgår i?

Mine forløb har fokus på at arbejde med gensidig respekt for forskellige syn på og bidrag til det fællesskab, som virksomheden, organisationen eller foreningen udgør. De har også fokus på at synliggøre ressourcer, holdninger og viden, der eksisterer i dette fællesskab.

  1. Dette kan give værdi til foreningens eller organisationens medlemmer eller virksomhedens medarbejdere, da viden og indsigt på den måde både kommer fra medlemmerne og skabes og deles mellem medlemmerne.
  2. Dette kan også give værdi til bestyrelse, ledelse og arbejdsgrupper, da det tydeliggør, nuancerer og kvalificerer den baggrund, som de skal tage strategiske og praktiske beslutninger ud fra.

Se mere om mine ydelser i forhold til teaterorganisationer her