Til teaterorganisationer

Jeg tilrettelægger forløb og processer, der retter sig særligt mod teatre. For teatre handler organisatorisk udvikling og læring om at understøtte de processer, der skaber de gode rammer for den levende og skabende kunst. Jeg henvender mig særligt til mindre scenekunstorganisationer af størrelsen egnsteatre og små storbyteatre – disse er spændende, fordi de er mindre fællesskaber, der skal agere i et krydsfelt af kunstneriske og organisatoriske processer og dynamikker. 

Vil du starte med en afklaringssamtale for dig selv eller jeres mindre gruppe, så læs her.

Jeg tilbyder et “blik udefra” koblet til en viden om og erfaring med teaterbranchen og de særlige vilkår, der gør sig gældende.

Læs som eksempel om mit samarbejde med Teatret Riddersalen her

-eller læs om pilotprojektet “Små netværk til udveksling og videndeling blandt egnsteatre”, et samarbejde med Bornholms Teater og Odsherred Teater her

Med mig som facilitator og konsulent kan vi arbejde med forløb og processer, der har øje på jeres teaters organisation ud fra forskellige perspektiver. Det kunne være:

 • Teatret som arbejdsplads – med fokus på elementer som
  • medarbejderes faglige udvikling
  • understøttelse af faglig sparring
  • APV og trivselsundersøgelser
  • psykisk arbejdsmiljø
 • Teatret som organisation – med fokus på elementer som
  • involverende evalueringsprocesser
  • involverende strategiprocesser og -forløb
  • videndeling – hvor, hvorfor og hvordan?
  • et givtigt samarbejde og fællesskab på tværs af fagligheder og personligheder samt mellem medarbejdere og ledelse
  • bestyrelsen som medspiller i udviklingsarbejde
 • Teatret som kulturaktør – med fokus på elementer som
  • afklaring af styrker og muligheder i forhold til kunstnerisk aktivitet
  • samarbejder med andre (kultur)aktører, herunder skoler
  • afklaring af muligheder for kunstnerisk aktivitet med en krog i lokalmiljøet
  • understøttelse af den gode platform for samarbejde med hjemkommunen

Formatet skal passe til jeres teater i forhold til størrelse, ressourcer og specifikke behov. Det kan både være forløb over tid og enkeltstående møder eller arrangementer – med mange deltagere eller med ganske få. Udover facilitering ved møder og processer kunne formatet også være:

 • 1:1 sparring eller afklaringssamtaler – eller det samme i mindre grupper eller teams
 • ledelsessparring
 • etablering og understøttelse af netværksgrupper

Se i øvrigt mine generelle tanker om udvikling og undersøgelse af organisationskultur her

Læs mere om mit arbejde med læring og facilitering her

Kontakt mig gerne for spørgsmål eller en uforpligtende samtale på rikgis@mail.dk eller 22781774.