Teaterbestyrelseskonference 2020

Formålet med Teaterbestyrelseskonferencen 2020 d. 16.-17. januar på Holbæk Teater var at understøtte, udvikle og opkvalificere teaterbestyrelsernes arbejde med blik for den mangfoldighed og frivillighed, der er kendetegnende for bestyrelsernes medlemmer rundt om i landet. Konferencen fokuserede både på nogle overordnede linier, og den arbejdede mere praksis- og hands-on-orienteret med workshops, videndeling og udveksling så tæt som muligt på det enkelte bestyrelsesmedlems og den enkelte bestyrelses aktuelle, lokale situation og vilkår.

Foto Mie Neel

Se magasin med sammendrag fra konferencen her

“Vi har gennem 2019 arbejdet tæt sammen med Rikke om planlægning og afholdelse af bestyrelsesKonferencen for teaterbestyrelser. Jeg kan varmt anbefale Rikke til lignende opgaver. 

Der har gennem forløbet været en rød tråd frem mod afholdelse af konferencen. Rikke har lyttet til input og formået på bedste vis i tæt samarbejde med ledelsen og bestyrelsen at sammensætte en konference, der har været til stor glæde for alle deltagere.” – Hans Michael Larsen, bestyrelsesformand Holbæk Teater