Strategiprocesser skal give mening…..

Så har et nyt år meldt sig på banen med mange planer og idéer. Velkommen til 2018!

At arbejde med strategiprocesser kan godt være meget luftigt – og hvad er en strategi egentlig? En plan? En samling regler? Et værdisæt? En beskrivelse af de rette procedurer? ……Og ét er at formulere en strategi, noget andet er at finde forbindelsen til den praksis, der forekommer i hverdagen. 

Der er flere vigtige pointer at huske på i en strategiproces:

  • En strategiproces skal være meningsfuld for alle dem, der skal have med den at gøre! Involvering på alle niveauer er essentielt.
  • Ét er at formulere på papir – noget andet er mødet med virkeligheden. Det er vigtigt at kunne rumme det dynamiske og det foranderlige i en strategiproces.
  • En god strategiproces favner ligeværdighed og mangfoldighed mellem de forskellige faggrupper blandt alle dem, der er implicerede.
  • De gode pointer kommer ikke nødvendigvis kun fra de personer, man betegner som “de kreative” i organisationen.

Måske er det processen, der er det vigtigste og ikke strategien? For det er dialogerne om, hvad man som organisation, virksomhed eller forening vil sammen og om, hvilke forskellige perspektiver, der eksisterer i fællesskabet – det er disse dialoger, der deler viden og giver læring og afklaring.

I strategiprocessernes dialoger bliver man sikkert også klar over, hvad man i fællesskabet og organisationen er uenig om – eller hvad man i hvert fald ser forskelligt på. Dette er ikke farligt! – men også en vigtig viden for den sunde organisation.

Jeg glæder mig til de spændende strategiprocesser i 2018!

Netværk, netværk, netværk….

Hvordan deltager man i et givende netværk? Hvordan er man en del af en gruppe, hvor det ikke blot handler om at reklamere for sig selv og få rygklap af fagfæller? Er dygtige mennesker samlet i en gruppe nødvendigvis lig med videndeling og læring? Det er spændende at dykke ned i de forskellige perspektiver på netværk, og jeg (som mange andre) har fundet stor inspiration i bogen “Hvad vil I med netværk?” af Wanscher, Nielsen og Beckmann – selvom den efterhånden har nogle år på bagen.

Og så er det snart jul. Jeg ønsker alle derude en dejlig jul og et godt og lykkebringende nytår. “Fear a little less”. 

 

Horsens Teaterfestival 15.-17.09.2017

Jeg synes, teaterbranchen er spændende og fyldt med spændende folk! De mindre teater- og scenekunstorganisationer over hele Danmark laver samarbejder og co-produktioner på kryds og tværs, og de kæmper bravt for at få bæredygtige samarbejder i værk ind i skoleverdenen. Det er hårdt arbejde, for skolerne har gode intentioner, men de er pressede!

Det er mit indtryk, at de mindre scenekunst-organisationer har arbejdet som projektorganisationer længe før, det blev et brugt begreb i andre dele sektorer?

Jeg tror på, at det betyder noget, hvordan en organisation ser på sig selv. Man kan bevidst eller ubevidst se på sig selv som organisation eller fællesskab gennem forskellige “linser”, der hvor især fokuserer på noget forskelliget; Jeg vil gerne undersøge nærmere, om det gør noget mærkbart for en organisation at se sig selv:

-gennem linsen projektorganisation – hvor projektet er centralt. Denne organisation er dynamisk og ikke-hierarkisk og bryder med klassisk ledelsestruktur.

– gennem linsen kunstnerisk organisation – hvor arbejdsmetoden er central. Her bryder uforudsigelighed og forandring i kunstneriske processer med nogle klassiske organisatoriske logikker. Men det er samtidig interessant, at nogle forståelser af kunstnerisk virke bygger på meget klassiske, hierarkiske strukturer.

-gennem linsen netværksorganisation – hvor relationer er centrale. Denne organisation har utydelige grænser og er ikke styrebar, da påvirkning sker på mange niveauer og gennem mange medier. Relationer kan være både i den fysiske og i den digitale verden.

Dette glæder jeg mig til at arbejde videre med…..

 

Nu kommer sommeren og med den…..

…. Folkemødet på Bornholm! Jeg skal deltage for første gang, og jeg glæder mig til at suge til mig af nye bekendtskaber, meninger (både gamle og nye) og gode debatter! Jeg modtager meget gerne gode idéer til telte, der er et særligt besøg værd!

For mig byder sommeren også på kursus i Stafetledelse™ hos Indblik Inc, og jeg glæder mig til efter dette kursus at kunne bruge værktøjet Stafetanalyse® i mit arbejde med virksomheder og fællesskaber.

Det første ord

Jeg glæder mig til at møde jer! jeg er altid klar til en kop kaffe og en samtale om det, der rør sig. Jeg er lige nu optaget af, hvad det egentlig vil sige at netværke? Og min kloge veninde siger: Spørg ikke, hvad du kan få ud af dit netværk. Spørg i stedet, hvad du kan gøre for dit netværk – for sådan hænger det sammen, netværket, og sådan giver det værdi til mange (også til dig) i sidste ende. Velkommen til denne blog og til hjemmesiden for “Rikke Giselsson – læring, formidling, dialog”.