Strategiprocesser skal give mening…..

Så har et nyt år meldt sig på banen med mange planer og idéer. Velkommen til 2018!

At arbejde med strategiprocesser kan godt være meget luftigt – og hvad er en strategi egentlig? En plan? En samling regler? Et værdisæt? En beskrivelse af de rette procedurer? ……Og ét er at formulere en strategi, noget andet er at finde forbindelsen til den praksis, der forekommer i hverdagen. 

Der er flere vigtige pointer at huske på i en strategiproces:

  • En strategiproces skal være meningsfuld for alle dem, der skal have med den at gøre! Involvering på alle niveauer er essentielt.
  • Ét er at formulere på papir – noget andet er mødet med virkeligheden. Det er vigtigt at kunne rumme det dynamiske og det foranderlige i en strategiproces.
  • En god strategiproces favner ligeværdighed og mangfoldighed mellem de forskellige faggrupper blandt alle dem, der er implicerede.
  • De gode pointer kommer ikke nødvendigvis kun fra de personer, man betegner som “de kreative” i organisationen.

Måske er det processen, der er det vigtigste og ikke strategien? For det er dialogerne om, hvad man som organisation, virksomhed eller forening vil sammen og om, hvilke forskellige perspektiver, der eksisterer i fællesskabet – det er disse dialoger, der deler viden og giver læring og afklaring.

I strategiprocessernes dialoger bliver man sikkert også klar over, hvad man i fællesskabet og organisationen er uenig om – eller hvad man i hvert fald ser forskelligt på. Dette er ikke farligt! – men også en vigtig viden for den sunde organisation.

Jeg glæder mig til de spændende strategiprocesser i 2018!