Små netværk til udveksling og videndeling blandt egnsteatre

 

                                             

Jeg samarbejdede i perioden august 2018 – juni 2019 med Bornholms Teater og Odsherred Teater om pilotprojektet “Små netværk til udveksling og videndeling blandt egnsteatre”. Det er et projekt, der vil understøtte udvikling og styrkelse af egnsteatrenes organisationer og udforske værdien i at mødes i mindre netværk, faktisk i par. ”Små netværk” refererer altså til et teater-par, der mødes nogle gange i løbet af en sæson og udveksler.Der er således ikke mange organisationer i fokus, kun to. På den baggrund er der mulighed for at komme tættere på helt lokale betingelser og udfordringer.

   Foto af Rikke Giselsson                                                       Foto af Gitte Hededam, Odsherred Teater
   Foto af Kim Caspersen, Bornholms Teater                       Foto af Kim Caspersen, Bornholms Teater  

Første møde mellem de to teatre var 23.-24. januar 2019 hos Odsherred Teater – andet møde var 8.-9. maj 2019 i Rønne hos Bornholms Teater. Projektet blev afsluttet med opsamlende og fremadskuende møder for de enkelte teatre i juni 2019. 

Læs omtale af projektet i Teateravisen her.

Jens Svane Boutrup, teaterleder Bornholms Teater, og Simon Vagn Jensen, teaterleder Odsherred Teater, om netværksprojektet:

“Egnsteatrene har været i en massiv udvikling siden kommunalreformen. Det lokale teaters betydning som kulturel ressource har fået forstærket fokus fra bevilligende myndigheder, stat og kommuner: Kulturen som samlende faktor i en ny kommunal struktur. Først siden 2010 har egnsteatrene haft et egentlig visionært mødested, nemlig de årligt tilbagevendende egnsteaterkonferencer, som i høj grad har været afsæt for udvikling og etableringen af netværk teatrene imellem.

Udviklingsdialogen har ofte foregået i et større forum, som har sine begrænsninger, og derfor er Rikke Giselssons initiativ – et udviklingsarbejde i et mindre og mere intimt forum – meget relevant og udbytterigt. På trods – eller måske netop pga – forskellige profiler på teatrene, giver dette møde mellem to teatre en helt anden spejling og dermed et andet og nyt udviklingsperspektiv.

Det mindre format – aktuelt mødet mellem Bornholms Teater og Odsherred Teater – giver mulighed for at alle teatrets fagpersoner får taletid og mulighed for at møde kolleger med samme faglighed. Ofte er en faggruppe på et mindre teater repræsenteret af én person. Det gør mødet med kolleger fra andre teatre vigtigt.

Mødet mellem Bornholms Teater og Odsherred Teater har sat en væsentlig refleksion i gang på begge vore teatre, og vi kan kun anbefale, at andre teatre får ”chancen” og griber den.”

Udvekslings-formatet, vi brugte i netværksprojektet, blev udviklet til lejligheden; Det er hele teaterkollektivet, der tager afsted til sådan et møde med et andet teater, altså hele det faste personale + to bestyrelsesmedlemmer. “Kollektiv” refererer til, at det er kollektive processer, der er centrale. Vores netværksprojekt har således haft et fokus på den læring og udvikling, der sker, når hele teaterkollektivet oplever noget sammen og fælles kan relatere til og reflektere over den praksis, de har sammen i hverdagen.

De særlige temaer, der kom i spil i møderne mellem de to teatre, afhang af input fra medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, så de talte direkte ind i begge teatres hverdag. Det var temaer som de følgende, der blev arbejdet med:

  • lokal forankring koblet med udsyn
  • ombygning og ”ny” kultur i teaterhuset
  • redefinering (af målgruppe, kernepublikum, rolle i det lokale)
  • generationsskifte (i frivilliggruppe, bestyrelsen, medarbejdergruppen)
  • fælles retning i det daglige arbejde
  • udvikling af bestyrelsessamarbejde (mere potentiale end blot kontrolinstans)
  • folkelighed – en redefinering af egnsteatret i den folkelige setting

Det var af stor værdi for deltagerene fra begge teatre at “spejle” eget teater i forhold til det andet teater – både i forhold til måder i det daglige arbejde, i forhold til det kunstneriske arbejde, og i forhold til det mere strategiske arbejde – fx i bestyrelsen og i samarbejdet med kommunen.

Projektet var støttet af Projektstøtteudvalget for Scenekunst under  

Kontakt mig gerne, hvis du vil vide mere om pilotprojektet. 

Læs mere om Bornholms Teater her

Læs mere om Odsherred Teater her