Små netværk til udveksling og videndeling blandt egnsteatre

 

                                             

Jeg samarbejder i perioden august 2018 – juni 2019 med Bornholms Teater og Odsherred Teater om pilotprojektet “Små netværk til udveksling og videndeling blandt egnsteatre”. Det er et projekt, der vil understøtte udvikling og styrkelse af egnsteatrenes organisationer og udforske værdien i at mødes i mindre netværk, faktisk i par. ”Små netværk” refererer altså til et teater-par, der mødes nogle gange i løbet af en sæson og udveksler.Der er således ikke mange organisationer i fokus, kun to. På den baggrund er der mulighed for at komme tættere på helt lokale betingelser og udfordringer.

   Foto af Rikke Giselsson                                                       Foto af Gitte Hededam, Odsherred Teater
   Foto af Kim Caspersen, Bornholms Teater                       Foto af Kim Caspersen, Bornholms Teater  

Første møde mellem de to teatre var 23.-24. januar 2019 hos Odsherred Teater – andet møde var 8.-9. maj 2019 i Rønne hos Bornholms Teater. Projektet afsluttes med opsamlende og fremadskuende møder for de enkelte teatre i juni 2019. 

Læs omtale af projektet i Teateravisen her.

Det er hele teaterkollektivet, der tager afsted til sådan et møde, altså hele det faste personale + to bestyrelsesmedlemmer. “Kollektiv” refererer til, at det er kollektive processer, der er centrale. Vores projekt har således et fokus på den læring og udvikling, der sker, når hele teaterkollektivet oplever noget sammen og fælles kan relatere til og reflektere over den praksis, de har sammen i hverdagen.

De særlige temaer, der kommer i spil i møderne mellem de to teatre, afhænger af input fra medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, så de taler direkte ind i begge teatres hverdag. Måske er det temaer som de følgende, der kunne være interessante at arbejde med:

  • lokal forankring koblet med udsyn
  • ombygning og ”ny” kultur i teaterhuset
  • redefinering (af målgruppe, kernepublikum, rolle i det lokale)
  • generationsskifte (i frivilliggruppe, bestyrelsen, medarbejdergruppen)
  • fælles retning i det daglige arbejde
  • udvikling af bestyrelsessamarbejde (mere potentiale end blot kontrolinstans)
  • folkelighed – en redefinering af egnsteatret i den folkelige setting

Projektet er støttet af Projektstøtteudvalget for Scenekunst under  

Kontakt mig gerne, hvis du vil vide mere om pilotprojektet. 

Læs mere om Bornholms Teater her

Læs mere om Odsherred Teater her