CV Rikke

Min faglige profil:

  • Cand.mag. i læring og forandringsprocesser med erfaring som lærer og som formidler, koordinator og administrator i scenekunstbranchen med en stærk organisatorisk og didaktisk indsigt. Jeg kan bidrage med et godt analytisk og praktisk blik for lærings- og forandringsprocesser hos den enkelte og i fællesskaber med fokus på de meningsgivende og medinddragende aspekter. Jeg vil  arbejde for samskabelse og inddragelse med  engagement, nysgerrighed og høje ambitioner, og jeg vil understøtte dialogiske processer, nye perspektiver, mangfoldighed, synergi og tværfaglighed.

Kernekompetencer:

  • Formidling – Undervisningsdesign – Facilitering – Organisering og strukturering af projekter og processer

Personlig profil:

  • Engagement, seriøsitet og nysgerrighed – Selvrefleksion – Lydhørhed og dialog – Samarbejde og sparring med fokus på mangfoldighed

Seneste kurser, jeg har deltaget på:

  • Kursus i grafisk facilitering (online), nov-dec 2017, hos Mette Ullersted, Vejle
  • Stafetleder™-kursus i brugen af Stafetanalyse® (nu Qvest), juni 2017, Indblik Inc København
  • Systemisk Samtaletræning, 27.-28.april 2017, Villa Venire København

Min erfaring:

-Som konsulent:

2017-nu: Ejer, konsulent og facilitator i Rikke Giselsson – læring, formidling, dialog

2017: Udviklingskonsulent hos Indblik Inc. med fokus på design af kurser og formidling af virksomhedens metode, Stafetanalyse®, samt strategi for opbyggelsen af læringsfællesskab (projektansættelse).

2016: Konsulent og facilitator i samarbejde med teater ZeBU på Amager i forbindelse med organisationsudviklingsprojekt (i relation til mit specialeprojekt).

-Indenfor teater- og kulturbranchen: 

2007-2009: Administrator og formidler på turnéteatret Asterions Hus i København

2006-2008: Af tre omgange koordinator for formidlere på ”Festival 2008 (hhv 2007 og 2006) – teater for børn og unge” (Nu ”Aprilfestival”) hos Teatercentrum i København (projektansættelser).

2006: Formidlingsmedarbejder hos Corona La Balance, Statsensemble for Børneteater i København (projektansættelse)

2005: Administrationsmedarb. med skolekontakt som ansvarsområde på Teatret Gruppe 38 i Århus (projektansættelse)

-Som underviser:

2009-2014: Lærer på Skolen på Islands Brygge i København.

2000-2003: Lærer på Mølleskolen i Ry

 

Mine uddannelser:   

2014-2016: Kandidatstudiet i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet Kbh. – cand.mag. i juni 2016.

2006-2009: Moduler på Masteruddannelsen i Børne- og Ungdomskultur og æstetiske læreprocesser, Syddansk Universitet campus Kolding

1996-2000:  Læreruddannelsen på Århus Dag- og Aftenseminarium

1995-1996: Første år på Dramaturgi, Aarhus Universitet

 

Mit seneste frivillige arbejde:

2017-2018: Aktiv i bestyrelsen for Facilitatortræf 2018 (landsdækkende netværk)

2016: Leder af de frivillige og praktisk koordinator på Hovedstadens Korfestival

2014-nu: Aktiv i Sundby Kajakklub

2011-2013: Bestyrelsespost i Bryggens Kajak Club – BKC

2012: Bestyrelsespost i Andelsforeningen Saga G på Islands Brygge

2008: Frivillig i ”Gjæstebud – mad til hjemløse” i København NV (eksisterede 2003-2013)