Referencer

Sine Sværdborg, undervisningsanvarlig i ZiU hos Teater ZeBU, og Anne Nymark Burup, teaterpædagogisk projektleder i ZiU: I perioden oktober 2018 til januar 2019 har jeg arbejdet med en beskrivelse at ZiUs arbejde med henblik på intern læring og udvikling. ZiU er Teater ZeBUs afdeling for teater i undervisningen og skolesamarbejder. Arbejdet indbefattede samtaler, interviews, møder og observationer med forskellige aktører i nogle af ZiUs udvalgte samarbejder.

“ZiU – Zenekunst i Undervisningen, den teaterpædagogiske afdeling hos Teater ZeBU – har i perioden august 2018 – januar 2019 samarbejdet med Rikke Giselsson omkring dokumentation af og refleksion over vores arbejde i ZiU både indadtil og udadtil.

I processen er vi blevet meget klogere på vores styrker og svagheder, og vi har fået et unikt indblik i vores samarbejdspartneres blik på os. Igennem interviews og samtaler har Rikke fået ærlig og direkte feedback fra vores samarbejdspartnere om de koncepter, vi sætter i søen. I en travl projektverden er det ofte feedback- og evalueringsposten, som halter, eller der ikke er ressourcer til, og med Rikkes hjælp har vi i denne sæson kunnet arbejde grundigt og målrettet med den del af projekterne. Ved at Rikke kommer som en person udefra fornemmer vi også, at vores samarbejdspartnere tør være mere ærlige og direkte i den kritik, de måtte have til os. Alt Rikkes undersøgende arbejde har gjort, at vi hos ZiU, på kort tid, er blevet bedre til vores arbejde. 

Rikkes spørgende tilgang til vores interne arbejdsgang har ligeledes gjort, at vi har været nødt til at reflektere over det, der for os er implicitte og ”sådan har vi altid gjort” -tilgange til arbejdet, og også her er vi blevet klogere på os selv og vores praksis og meget mere effektive end ellers.

Hos ZeBU kan vi varmt anbefale Rikke som et ekstra øje udefra i en travl og til tider tidssparsom projekthverdag.” – Sine Sværdborg og Anne Burup Nymark

Få mere at vide om Teater ZeBU og ZiU her.

 

Johanna Åkerman Nielsen, tidligere formand for Hvidovre Kajakklub: I december 2018-januar 2019 har jeg samarbejdet med bestyrelsen for Hvidovre Kajakklub og givet sparring og facilitering i forbindelse med et større medlemsmøde i Hvidovre Kajakklub. Medlemsmødet havde fokus på tydeliggørelse og italesættelse af klubbens  værdier og klubbens særlig dna, for at klubben kan stå stærkt og deltage proaktivt i en udviklingsproces omkring Hvidovre Havn.

På vegne af Hvidovre Kajakklub vil jeg give vores samarbejde med Rikke disse ord med på vejen: Vi holdt et medlemsmøde i januar 2019 for at definere vores DNA i klubben, blive klogere på hvem vi er og hvordan vi ønsker at samarbejde med de øvrige foreninger i Hvidovre Havn om den fornyelse, som Hvidovre Kommune har bebudet.

I den forbindelse var Rikke vores superforberedte moderator, som havde styr på processen, så vi som bestyrelse kunne deltage aktivt i processen og være i nuet, uden at skulle tænke 2-3 skridt frem. Kombinationen af Rikkes flotte tegninger, tydelige skabeloner og hendes rolige facon, fik mange til at deltage aktivt og give besyv med. Jeg kunne rigtig godt lide den lidt “håndholdte” stil og synes at den fungerede rigtig godt i vore klub.

Alt i alt synes jeg at det har været et utroligt givende forløb og et meget gennemarbejdet slutdokument og samarbejdet med Rikke har helt sikkert givet mange  detaljerede indsigter, som vi ikke har haft før.” – Johanna Åkerman Nielsen.

Læs mere om Hvidovre Kajakklub her.

 

Signe Koefoed, formand for Bornholms Teaters Bestyrelse, og Bodil Lundqvist, formand for Rønne Theaters bestyrelse, Rønne: I september 2018 har jeg arbejdet sammen med bestyrelsesformændene M/K for Rønne Theater og Bornholms Teater om facilitering og sparring i forhold til et fællesmøde for de to kulturinstitutioners bestyrelser til understøttelse og videreudvikling af “det gode samarbejde”.

“Rikke har en god evne til at få alle deltagere i spil og at fange essensen af det, der bliver udtrykt. Skulle debatten tage en uventet drejning, samler Rikke lynhurtigt op og lader enten debatten fortsætte, hvis det er ønsket, eller får deltagerne tilbage på ‘sporet’.

Rikkes virkelig fine illustrationer undervejs er ikke mindst en fornøjelse til at få alle i rummet til at forstå hvad der skal ske.” – Signe Koefoed.

“På temadagen den 17/9-2018 kom vi med Rikkes meget fine og rolige, kompetente facon, rundt om rigtig mange spørgsmål. Vi fik, med Rikkes fantastiske evne til at guide os i den gode positive retning, alle svar på rigtig mange spørgsmål, som havde ligget og luret hos mange af de nye bestyrelsesmedlemmer (…) I bund og grund viste det sig nemlig, at vi alle ville det samme – at udnytte de dejlige og ikke mindst mange muligheder, der er i et godt og positivt samarbejde med hinanden.

Tak til Rikke for din rolige, inspirerende og ikke mindst kompetente måde at føre os frem til en bedre forståelse af hinanden og hinandens virke! Tak for samarbejdet Rikke.” – Bodil Lundqvist.

Få mere at vide om Rønne Theater her og om Bornholms Teater her.

 

Piet Bertelsen, teaterleder på Teatret Riddersalen, Frederiksberg: I perioden juni 2017 – juni 2019 arbejder jeg sammen med Riddersalen og giver facilitering og sparring i forbindelse med en fælles strategiudviklingsproces på tværs i teatrets organisation samt understøttelsen af en blivende, dynamisk dialog mellem medarbejdere, bestyrelse og leder.

“Valget af facilitator/konsulent faldt på Rikke Giselsson på grund af hendes faglige og personlige profil og kendskab til teater- og kulturbranchen. (…) En meget stor del af æren for, at vi er kommet så godt fra start og kan holde fokus på den videre del af arbejdet, er Rikkes evner til at sætte sig grundigt ind i, hvilken organisation og hvilke mennesker hun arbejder sammen med. Der er fra alle sider stor tillid og respekt for hendes faglige arbejde, hvilket er en vigtig faktor, når der også er sårbare og følsomme emner, der skal arbejdes med undervejs i processen.

En tillægsgevinst er, at jeg undervejs i vores forberedende og opfølgende møder samtidig har fået og stadig får god og vigtig ledelsessparring. Vi ser med glæde frem til det fortsatte samarbejde med Rikke om at skabe en god arbejdsplads, hvor de opgaver vi arbejder med, og måden vi arbejder på, giver mening for alle på teatret!” – Piet Bertelsen. 

Læs hele Piet Bertelsens beskrivelse af casen omkring Teatret Riddersalen her.

Få mere at vide om Riddersalen her.

 

Jens Svane Boutrup, teaterchef på Bornholms Teater, Rønne: I perioden marts-april 2018 har jeg arbejdet sammen med Bornholms Teater og har givet facilitering og sparring i forbindelse med en fælles proces for bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Processen har haft fokus på ”fælles retning og entusiasme” og har haft sigte mod både det visionære niveau og det praktiske niveau i teatrets hverdag.

“På Bornholms Teater manglede vi en kompetent person, der kunne hjælpe os til at finde fodfæstet igen efter en turbulent tid. Rikkes grundige forberedelse, myndige væsen og evne til at lytte og analysere, gjorde hende til den helt rigtige facilitator for os. Gennem et forløb over tre temadage fik vi vendt både store og små ting, og fik skabt en brugbar og overskuelig plan for vores teater i den kommende tid. Flyvske tanker og idéer blev med Rikkes hjælp til praktiske og konkrete forslag og tiltag, som gør en forskel i dagligdagen. 

Rikke viste sig også som en god sparringspartner på det personlige plan, som møder en i øjenhøjde og som har forståelse for den særlige opgave, det er at lede et mindre teater. Bornholms Teater og jeg ser frem til et opfølgende samarbejde med Rikke” – Jens Svane Boutrup.

Få mere at viden om Bornholms Teater her.

 

Anne Gry Henningsen, kunstnerisk leder af MÆRKVÆRK – teater til teenagere: Gennem en afklarings- og sparringssamtale med mig har Anne Gry fået sat lidt mere fokus “det vigtige lige nu” for hende og hendes teater.

Det var virkelig rart at få en form for struktur på mine tanker. Jeg opdagede ikke en masse jeg ikke vidste, men jeg blev klogere på hvad der var vigtigt” – Anne Gry Henningsen.  

Få mere at vide om Mærkværk her.