Min tilgang

Jeg bliver inspireret og påvirket mange steder fra, og samtidig har forskellige tilgange forskellige områder, de zoomer ind på – noget er godt til arbejde i nogle sammenhænge med visse temaer, noget andet er godt i andre sammenhænge.

Først og fremmest arbejder jeg helt nede på jorden, håndholdt og i øjenhøjde! 

Hvis vi bevæger os lidt længere op i de højere luftlag, så arbejder jeg med anerkendende og åben dialog i centrum med inspiration fra narrativ og systemisk tænkning. Det er vigtigt at erkende, at virkeligheden ser forskellig ud, alt efter hvilke øjne, der ser……og ingen virkelighed er i udgangspunktet mere rigtig end en anden.

Jeg er også inspireret af praksis-teoretiske tilgange. Med et praksis-teoretisk syn på verden er alt flydende og foranderligt. En organisation er aldrig en upåvirket enhed – og et individ er aldrig en upåvirket enhed. Individers praksisser, det vil sige måder at agere og tale på, er påvirket af andre individer, af de rum, de færdes i, de ting, der omgiver dem – og i vores tid især af de digitale “tråde” ud i verden. Computeren og mobiltelefonen påvirker meget, hvordan en medarbejder agerer på sin arbejdsplads.

Jeg arbejder ligeledes med inspiration fra Indblik Inc. og filosof Pia Lauritzens udgangspunkt i spørgsmålet og det at sætte spørgeretten fri. I stedet for at svare på spørgeskemaer og deltage i interviews, skal medarbejdere og medlemmer af et fællesskab i stedet selv stille spørgsmålene – de vigtige spørgsmål. For med dit spørgsmål aftegner du en retning for din interesse, viden, holdning. Den viden om et givent tema, der eksisterer blandt medlemmerne af et fællesskab, aftegnes i de spørgsmål, de vil stille hinanden – hvis spørgeretten gives fri.