Min rolle

Som konsulent, formidler eller facilitator søger jeg at være rammesættende uden at være støjende.

Et samarbejde med mig kan have mange temaer, men jeg søger altid at arbejde med stor lydhørhed overfor konteksten og den konkrete praksis.

Et af mine foki er at åbne dialogen, gøre tavs viden synlig, få de mange stemmer i spil og styrke videndeling mellem medlemmer af et fællesskab eller en organisation. Det kan gøres med øvelser med tegning, billedkort, walk’n talks, café-dialoger og meget mere.

Jeg vil altid holde formøder med dem, jeg skal arbejde med eller for, og det er vigtigt også at holde eftermøder af evaluerende, opsamlende eller rådgivende art. Den konkrete implementering af en ny viden kan jeg kun være sparringspartner på, da jeg ikke tror på, at best practice og generel ekspertise kan overføres på alle sammenhænge. Implementering og konsekvenser for en konkret organisation eller praksis afhænger af medlemmerne, deltagerne, lederne, praktikerne i præcis dén sammenhæng og  deres ekspertise og viden.