Horsens Teaterfestival 15.-17.09.2017

Jeg synes, teaterbranchen er spændende og fyldt med spændende folk! De mindre teater- og scenekunstorganisationer over hele Danmark laver samarbejder og co-produktioner på kryds og tværs, og de kæmper bravt for at få bæredygtige samarbejder i værk ind i skoleverdenen. Det er hårdt arbejde, for skolerne har gode intentioner, men de er pressede!

Det er mit indtryk, at de mindre scenekunst-organisationer har arbejdet som projektorganisationer længe før, det blev et brugt begreb i andre dele sektorer?

Jeg tror på, at det betyder noget, hvordan en organisation ser på sig selv. Man kan bevidst eller ubevidst se på sig selv som organisation eller fællesskab gennem forskellige “linser”, der hvor især fokuserer på noget forskelliget; Jeg vil gerne undersøge nærmere, om det gør noget mærkbart for en organisation at se sig selv:

-gennem linsen projektorganisation – hvor projektet er centralt. Denne organisation er dynamisk og ikke-hierarkisk og bryder med klassisk ledelsestruktur.

– gennem linsen kunstnerisk organisation – hvor arbejdsmetoden er central. Her bryder uforudsigelighed og forandring i kunstneriske processer med nogle klassiske organisatoriske logikker. Men det er samtidig interessant, at nogle forståelser af kunstnerisk virke bygger på meget klassiske, hierarkiske strukturer.

-gennem linsen netværksorganisation – hvor relationer er centrale. Denne organisation har utydelige grænser og er ikke styrebar, da påvirkning sker på mange niveauer og gennem mange medier. Relationer kan være både i den fysiske og i den digitale verden.

Dette glæder jeg mig til at arbejde videre med…..