Facilitatortræf 2018

I 2018 har jeg været med i planlægningsgruppen bag Facilitatortræf Danmarks årlige træf, som lå d. 24. august og samlede 120 facilitatorer fra hele Danmark under temaet “Facilitering mellem det åbne og det styrede”. 

(Se mere om årets program her.)

Facilitatortræf Danmark er et non-profit netværks-initiativ for personer fra hele landet, der arbejder professionelt eller frivilligt med facilitering i praksis. På det årlige træf lægges der vægt på at bidrage til professionalisering af facilitering ved at samle en mangfoldighed af fagpersoner, der videndeler og udveksler, og der lægges ydermere vægt på inddragelse og involvering af deltagerne, afprøvning og udvikling af metoder, tilgange og koncepter for facilitering.

Efter hvert træf sammensættes en ny, frivillig planlægningsgruppe, der står for at planlægge næste års træf. Planlægningsgruppen står for al planlægning, kommunikation, budgetstyring, udføring og evaluering af det årlige træf.

Se mere om Facilitatortræf Danmark på netværkets facebookside her.