Design af læreprocesser og tilrettelæggelse af undervisning og kurser

Med øje for konteksten og ikke mindst målgruppen kan jeg bidrage med didaktisk indsigt og undervisningserfaring, når læringsforløb og kurser skal tilrettelægges.

Som lærer har jeg arbejdet med design af læringsprocesser og formidling til mange aktører. Den didaktiske  indsigt kan jeg kombinere med et blik for kompleksitet, behov og udfordringer i læreprocesser samt et blik for dynamikker i grupper og fællesskaber samt i individuelle processer.

Læring afhænger af mange ting – jeg lægger i mit arbejde med læring blandt andet vægt på:

  • inddragelse
  • praksisnærhed
  • kollektive processer
  • aktive læringsrum
  • “at lære af at gøre”