Kategoriarkiv: Organisationsudvikling

Strategiprocesser skal give mening…..

Så har et nyt år meldt sig på banen med mange planer og idéer. Velkommen til 2018!

At arbejde med strategiprocesser kan godt være meget luftigt – og hvad er en strategi egentlig? En plan? En samling regler? Et værdisæt? En beskrivelse af de rette procedurer? ……Og ét er at formulere en strategi, noget andet er at finde forbindelsen til den praksis, der forekommer i hverdagen. 

Der er flere vigtige pointer at huske på i en strategiproces:

  • En strategiproces skal være meningsfuld for alle dem, der skal have med den at gøre! Involvering på alle niveauer er essentielt.
  • Ét er at formulere på papir – noget andet er mødet med virkeligheden. Det er vigtigt at kunne rumme det dynamiske og det foranderlige i en strategiproces.
  • En god strategiproces favner ligeværdighed og mangfoldighed mellem de forskellige faggrupper blandt alle dem, der er implicerede.
  • De gode pointer kommer ikke nødvendigvis kun fra de personer, man betegner som “de kreative” i organisationen.

Måske er det processen, der er det vigtigste og ikke strategien? For det er dialogerne om, hvad man som organisation, virksomhed eller forening vil sammen og om, hvilke forskellige perspektiver, der eksisterer i fællesskabet – det er disse dialoger, der deler viden og giver læring og afklaring.

I strategiprocessernes dialoger bliver man sikkert også klar over, hvad man i fællesskabet og organisationen er uenig om – eller hvad man i hvert fald ser forskelligt på. Dette er ikke farligt! – men også en vigtig viden for den sunde organisation.

Jeg glæder mig til de spændende strategiprocesser i 2018!

Horsens Teaterfestival 15.-17.09.2017

Jeg synes, teaterbranchen er spændende og fyldt med spændende folk! De mindre teater- og scenekunstorganisationer over hele Danmark laver samarbejder og co-produktioner på kryds og tværs, og de kæmper bravt for at få bæredygtige samarbejder i værk ind i skoleverdenen. Det er hårdt arbejde, for skolerne har gode intentioner, men de er pressede!

Det er mit indtryk, at de mindre scenekunst-organisationer har arbejdet som projektorganisationer længe før, det blev et brugt begreb i andre dele sektorer?

Jeg tror på, at det betyder noget, hvordan en organisation ser på sig selv. Man kan bevidst eller ubevidst se på sig selv som organisation eller fællesskab gennem forskellige “linser”, der hvor især fokuserer på noget forskelliget; Jeg vil gerne undersøge nærmere, om det gør noget mærkbart for en organisation at se sig selv:

-gennem linsen projektorganisation – hvor projektet er centralt. Denne organisation er dynamisk og ikke-hierarkisk og bryder med klassisk ledelsestruktur.

– gennem linsen kunstnerisk organisation – hvor arbejdsmetoden er central. Her bryder uforudsigelighed og forandring i kunstneriske processer med nogle klassiske organisatoriske logikker. Men det er samtidig interessant, at nogle forståelser af kunstnerisk virke bygger på meget klassiske, hierarkiske strukturer.

-gennem linsen netværksorganisation – hvor relationer er centrale. Denne organisation har utydelige grænser og er ikke styrebar, da påvirkning sker på mange niveauer og gennem mange medier. Relationer kan være både i den fysiske og i den digitale verden.

Dette glæder jeg mig til at arbejde videre med…..