Case: Teatret Riddersalen

Som eksempel på et udviklingsarbejde, jeg har været en del af, er her teaterleder Piet Bertelsens beskrivelse af casen omkring Riddersalen:

“Året 2017 startede for Teatret Riddersalen med en ny 4-årig driftsaftale indgået med Frederiksberg Kommune, jeg som ny teaterleder med mange års virke på teatret, en ny sammensat bestyrelse og en gruppe af medarbejdere, der har arbejdet på/været tilknyttet teatret i en årrække på mellem 10-40 år. En organisation med en stærk kultur gennem snart 50 år og alle de mange værdier, der følger med gennem årene.

Nu var spørgsmålet: Hvordan får vi sat gang i en proces hvor vi skaber et fælles afsæt, forståelse og sprog uanset om man er et bestyrelsesmedlem, der har sin gang på teatret ca. 4-5 gange om året eller en af medarbejderne, der har sin daglige gang og praksis på teatret.

I starten af forberedelserne til det kommende strategiarbejde stod det klart, at en ekstern facilitator med kendskab til en kulturorganisation vil styrke processen og gøre det muligt, at vi/jeg internt kunne holde fuld fokus på at skabe indholdet i processen. Men også en facilitator, der skulle have blik for, at vi er en organisation med mange forskellige fagligheder og mangfoldige personligheder.

Visionen for det kommende strategiarbejde var og er stadig, at det hele tiden skal være en fortløbende proces – med fokus på indholdet i processen fremfor målet. Vi kalder arbejdet for en dynamisk strategiproces.

Valget af facilitator/konsulent faldt på Rikke Giselsson på grund af hendes faglige og personlige profil og kendskab til teater- og kulturbranchen.

Rikkes tilgang til arbejdsmetoder og refleksionsmodeller passede godt ind i vores ønsker om hvordan vi skulle få sat gang i det videre arbejde.

Vi står nu midt i en spændende del af processen, hvor alle i organisationen er involveret og bidrager aktivt og nysgerrigt til udviklingsarbejdet.

En meget stor del af æren for, at vi er kommet så godt fra start og kan holde fokus på den videre del af arbejdet er Rikkes evner til at sætte sig grundigt ind i hvilken organisation og hvilke mennesker hun arbejder sammen med. Der er fra alle sider stor tillid og respekt for hendes faglige arbejde, hvilket er en vigtig faktor, når der også er sårbare og følsomme emner, der skal arbejdes med undervejs i processen.

En tillægsgevinst er, at jeg undervejs i vores forberedende og opfølgende møder samtidig har fået og stadig får god og vigtig ledelsessparring.

Vi ser med glæde frem til det fortsatte samarbejde med Rikke om at skabe en god arbejdsplads, hvor de opgaver vi arbejder med og måden vi arbejder på, giver mening for alle på teatret!”

Piet Bertelsen, teaterleder