Aktuelle samarbejder

“Små netværk til udveksling og videndeling blandt egnsteatre”: Et samarbejde med Bornholms Teater, Odsherred Teater og mig, der løber i perioden august 2018 til juni 2019.

Læs mere om samarbejdet her.

 

Facilitering og sparring i forbindelse med medlemsmøde i Hvidovre Kajakklub: I november-december måned 2018 samarbejder jeg med bestyrelsen for kajakklubben og giver sparring og facilitering i forbindelse med et større medlemsmøde i Hvidovre Kajakklub. Medlemsmødet skal have fokus på tydeliggørelse og italesættelse af klubbens  værdier og klubbens særlig dna, for at klubben kan stå stærkt og deltage proaktivt i en udviklingsproces omkring Hvidovre Havn.

Læs mere om Hvidovre Kajakklub her.

 

Beskrivelse af ZiUs arbejde – ZiU er Teater ZeBUs afdeling for teater i undervisningen og skolesamarbejder. I perioden oktober 2018 til januar 2019 skal jeg i samarbejde med Sine Sværdborg, undervisningsanvarlig, og Anne Nymark Burup, teaterpædagogisk projektleder, arbejde med en beskrivelse at ZiUs arbejde med henblik på intern læring og udvikling. Arbejdet kommer til at indbefatte samtaler, interviews, møder og observationer med forskellige aktører i nogle af ZiUs udvalgte samarbejder.

Få mere at vide om Teater ZeBU og ZiU her.

 

Strategiudvikling og dynamisk dialog på Teatret Riddersalen, Frederiksberg: I perioden juni 2017 – juni 2019 arbejder jeg sammen med Riddersalen og giver facilitering og sparring i forbindelse med en fælles strategiudviklingsproces på tværs i teatrets organisation samt understøttelsen af en blivende, dynamisk dialog mellem medarbejdere, bestyrelse og leder.

Læs hele Piet Bertelsens beskrivelse af casen omkring Teatret Riddersalen her.

Få mere at vide om Riddersalen her.