QVEST – metode til involvering og videndeling

Jeg kan tilbyde Qvest som som metode til at understøtte videndeling og involvering i professionelle eller frivillige fællesskaber og grupperJeg har fulgt folkene bag Qvest i nogle år gennem kurser og netværks-arrangementer, og jeg er overbevist om metodens potentiale.

Qvest er et digitalt værktøj. Via en digital platform stiller medlemmerne af fællesskabet spørgsmål til hinanden og deltager dermed i en spørgsmåls-stafet. Denne foregår på tværs af positioner, roller og fagligheder ud fra det demokratiske princip, at alle har lige mulighed for at stille de spørgsmål, de synes er vigtige og relevante for det givne tema, som  spørgsmåls-stafetten omhandler. Samtidig vælger spørgerne selv blandt stafettens deltagere hvem de vil stille spørgsmålet til. Således tydeliggøres også den uformelle, måske ikke-hørte viden, der eksisterer blandt deltagerne.

Når vi stiller spørgsmål agerer vi – når vi svarer på andres spørgsmål (fx i spørgeskemaer, interviews eller fokusgrupper) så re-agerer vi.

Når cheferne eller konsulenterne fastsætter spørgsmålene i en behovsundersøgelse, en trivselsundersøgelse eller i en evaluering, så får de svar som de spørger – men hvad nu hvis medarbejderne synes, det var noget andet, der var vigtigt at spørge om?

Qvest som metode har mange muligheder – og et forløb med stafetter på den digitale platform kobles med kommunikation, workshops og analoge møder mellem mennesker i virkeligheden.

For mere viden om Qvest som metode kontakt mig på mail eller telefon eller se evt. www.qvest.io